Ka dokker mein førr stein!

Utgivelsen av denne boka markerer avslutningen av "Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Troms fylke". Programmet har foregått fra 1997-2002 i et samarbeid mellom NGU og Troms fylkeskommune.

I boka presenteres naturlandskapet og geologien i Troms sammen med mange vakre naturbilder. Boka er ikke ment å være en vanlig lærebok i geologi. Den har fått en populærvitenskapelig og lettelst form der fagstoffet er forenklet slik at alle naturinteresserte kan ha utbytte av å lese den.

Bestill publikasjonen her

This publication is not available for download.

ISBN:
82-7385-110-9
Document type:
NGU Bok
Publisher:
NGU