Jotundekket og dets underlag i Sogn (et regionalgeologisk studium med særlig hensyn til de anorthosittiske bergarter).

På grunnlag av regional berggrunnsgeologisk kartlegging og tilgjengelig litteratur opp til 1977 blir det gitt en oversikt over berggrunnen i en del av indre Sogn. Området hører med til "foldningsgrøften", og omfatter Jotun- dekket (øverst) med dets såle av kataklastisk sterkt deformerte bergarter (blastomylonitter), skiferavdelingen med overveiende fyllitt og underst et underlag av grunnfjell. Det blir antydet at det som tidligere er kalt for "Valdressparagmitt" i virkeligheten er sterkt deformerte dekke-bergarter. Jotundekket blir delt i to store enheter. I den undre opptrer gneiser, syenitter, mangeritter, jotunitter, amfibolitter samt kvartsbergarter av mulig metasedimentær opprinnelse. I den øvre enhet er det fortrinnsvis gabbroide bergarter (basiske granulitter) og anorthosittiske bergarter med endel ultramafitt. Det blir skissert enkelte faktorer som har betydning for hvordan anorthosittene egner seg som aluminium-råstoff.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1560/28
Page number:
73
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport