Jordforurensning i Sinsen barnehage

Overflatejorda i Sinsen barnehage har blitt undersøkt. Det er påvist blyforurensning i den del av barnehagen. Det anbefales tiltak i form av tildekking med fiberduk og rene masser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2005.066
Page number:
7 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Jordkartlegging i Oslo-barnehager innenfor Ring 2
Project nr:
309600
Fylke:
Oslo