IP- og magnetiske målinger ved Karinhaugen, Porsanger.

Hensikten med årets undersøkelse var å foreta IP-målinger over impregnasjons- malmen for å se om den hadde utstrekning ut over det som tidligere var kjent. Innenfor det undersøkte området framkom det to sterke IP-anomalier, men ut- strekningen på begge sider synes å være for liten til at de har økonomisk interesse. Målingene ga heller ikke indikasjoner på at de er utholdende mot dypet. For videre prospektering etter samme type malmer anbefales en kombinasjon av IP-og magnetiske målinger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1750/63A
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark