IP-målinger ved Raipas Kobbergruve

Hensikten med målingene var å undersøke mulighetene for økonomisk interessant malm i området ved Raipas Kobbergruve, Alta, Finnmark. Målingene skulle også benyttes til å angi borhullsplasseringer for de planlagte diamantboringer. Området ble undersøkt med IP, ledningsevne og SP-målinger. Det fremkom en del anomalier, men anomaliene var av lokal natur og ga lite eller ikke håp om mineralisering av økonomisk interessante dimensjoner. De utførte diamantboringer viste dessuten at de viktigste anomalier skyldes en grafittholdig dolomitt. Lengst i syd fremkom en dypanomali som ikke er nærmere undersøkt. Anomali- årsaken ligger enten i dolomittformasjonen eller en underliggende formasjon.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1625/10B
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark