IP målinger på blyimpregnasjoner ved Kastad i Vardal Gjøvik.

Målingene ble utført for å teste om blyimpregnasjoner av Kastad-typen ga IP anomalier. Anomalier i IP, SP og ledningsevne ble påvist, så konklusjonen er at den kombinerte målemetoden egner seg bra for prospektering etter bly i dette området.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
664
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland