IP-målinger i Laksådal, Gildeskål, Nordland

Hensikten med målingene var å finne årsaken til anomaliene fra målingene i 1977, da disse ikke ble klarlagt av de utførte diamantboringer. Videre skulle målingene fra 1977 fortsette mot øst til blottede områder med god geologisk kontroll, da det ville lette tolkningen av de geofysiske målingene. Det ble målt indusert polarisasjon (IP), ledningsevne ( ) og selvpotensial (SP). Magnetkisimpregnasjon av varierende styrke og mektighet synes å være hoved- årsaken til de fremkomne anomalier. Dypanomalier indikerer at fallet på dypet flater ut bort fra granittkontakten. De grunne anomaliene synes å komme fra soner nær paralelle med granittkon- takten, den andre vel 100 m nord for kontakten. Det er observert molybden- mineralisering i begge disse anomalisonene. Forekomsten synes lite lovende, og videre undersøkelser anbefales ikke. Når resultatene av borkjerneundersøkelsen foreligger, kan denne konklusjon muligens endres.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1650/20G
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland