IP-målinger Geitvann,Porsanger, Finnmark

Undersøkelsen omfattet et ca. 2 km2 stort område syd for Geitvann bly- forekomst. Det fremkom IP-anomalier i tre adskilte områder langs den mineraliserte kalksonen. Den mineraliserte sonen ved hovedskjerpet hvor de rikeste Pb-gehalter er funnet, ser ut til å ha en begrensing langs strøket på ca. 200m. De bor- hull som tidligere er boret på denne sonen er tydlig påsatt på feil side av utgående, og kun nye borhull vil klargjøre sonens utstrekning mot dypet. Skulle en ved eventuelle nye boringer finne malm med tilstrekkelig lednings- evne, anbefales CP-målinger.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1750/64A
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark