Innsamling av bergartsprøver for radiometriske aldersbestemmelser, Telemark, Hardangervidda, Trollheimen.

I 1966 ble det tatt 9 forskjellige bergartsprøver: 4 prøver av grunnfjellsbergarter fra Folladalen i Trollheimen, 3 prøver av en granitt ved Eidfjord, Indre Hardanger, 1 prøve av en granittgneis fra Hardangerjøkulen og 1 prøve av en rhyolitt fra Hjartdal i Telemark. Resultatene er publisert i 1967 av Lab. voor Isotopen Geologi i Amsterdam. I forbindelse med en Rb/Sr isochron kalkulasjon for den rhyolittiske bergartsgruppen fra Hjartdal ble det sommeren 1967 foretatt en detaljert innsamlig av et stratigrafisk profil langs Hjartdøla. Her ble det tatt 16 prøver på ca. 1 kg. I tilleg ble det innsamlet 8 prøver av lingnende bergarter ved forskjellige lokaliteter i Telemark. Planleggingen av denne innsamlingen skjedde delvis i samarbeid med konservator J. A. Dons. Ved Sørfjord i Indre Hardanger ble det innsamlet 3 prøver av en rhyolittisk bergart som muligens tilsvarer en fortsettelse av Telemarksformasjonen mot Vestlandet (Kvale 1945). Tilslutt ble det ved Maurset på NV Hardangervidda tatt 3 prøver av en gneisgranittisk bergart.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
730/781
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport