Innmåling av diamantborhull i Bordvedåga-forekomsten, Rana, Nordland

Lok.nr.40499.A. Det ble innmålt 45 diamantborhull som er listet opp med koordinater og høydeangivelse. Samtlige borhull er lagt inn på vedlagte kart over NGUs stikningsnett i området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.065
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland