Innmåling av borhull, Orrefjell

Det ble innmålt 17 hull boret med Hydiafor-maskin og 15 hull boret med Pack-Sack-maskin. På vedlagte kart er hull boret med Pack-Sack-maskin mrk. P foran nr. Hull nr.P.5 lå enda under snø, men er fra tidligere inntegnet på kart. Hydiafor-hull har nr. 1-17. Pack-Sack-hull har nr.P.1-P.9, P.10-A, P.10-B, P.11-P.15. Summen av borhull er 33.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1900/48J
Page number:
1
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms