Innhold av barytt, brucitt, dolomitt og magnesitt i løsmasser over Børselvdolomitten.

Løsmasseprøver fra 75 lokaliteter i rutenett innefor dolomittsekvensene i Børselv er prøvetatt og analysert med røntgendiffraksjon for å finne eventuelle forekomster av magnesitt, brucitt eller barytt.Løsmassene er hovedsakelig morene C-horisont; 9 prøver er klassifisert som forvitringsjord. Analysene viser at løsmassenes -0.6 mm-fraksjon inneholder bare lite dolomitt og enda sjeldnere magnesitt/brucitt-barytt. Konklusjonen er sikkert negativ for barytt, og noe usikrere for magnesitt og brucitt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.102
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark