Innhold av 10 grunnstoffer i bekkesedimenter, kartblad 2018 II, Engeren.

Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 194 lokaliteter på kartblad 2018 II Engeren. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:200 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.258
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark