Ingeniørgeologiske undersøkelser: Stasjonsområdet Tokke 6.

Rapporten omhandler resultatene fra ingeniørgeologiske undersøkelser i området ved kraftstasjonen til Tokke 6 (Rukkeåi, Lio). Rapporten inneholder også geologisk beskrivelse fra 3 diamantborhull som er boret i kraftstasjonsområdet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
540 B
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark