Ingeniørgeologiske undersøkelser mellom Halnefjord og Sysenvatn ved Eidfjordanleggene.

Rapporten omhandler ingeniørgeologiske undersøkelser langs en tunneltrase` mellom Halnefjord og Sysenvatn og et kraftstasjonsområde ved Sysenvatn. I tilknytning til undersøkelsene er det diamantboret 3 hull vest for Fjellstua ved Halnefjord og rapporten inneholder geologiske kjernebeskrivelser fra disse borhull. Borkjernene er lagret ved NGU, Trondheim.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
558 A
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland