Ingeniørgeologiske undersøkelser av forskjellige damsteder ved Ulla-Førreanleggene.

Oppgaven gikk ut på undersøke de ingeniørgeologiske forhold ved aktuelle damsteder for det prosjekterte Ulla-Førre Kraftanlegg. Følgende damsteder ble undersøkt: 1. Øvre Storevatn. 2. Gautevatn. 3. Førrevatn. 4. Førreskaret (sperredam). 5. Holevatn. 6. Oddatjern. 7. Napaskar. Rapporten har som bilag 13 kart over dagfjell, sprekker og svakhetssoner. Dessuten har rapporten 6 sprekkeroser og 32 fotografier som bilag.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
906 B
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland