Ingeniørgeologiske undersøkelser for anlegg i fast fjell i Arendal sentrum.

- Undersøkelser av fast fjell til pukkproduksjon. - Er foretatt laboratorieundersøkelser som viser at mye vil egne seg til vegformål. - Bør ikke prosjektere anlegg med større fritt takspenn enn 30 m.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1064
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder