Ingeniørgeologisk undersøkelse av Ringknuten Pukkverk.

- NGU skulle hjelpe Kristiansand kommune med å finne en forsvarlig avslutningsplan for pukkverket. - Befaring ble foretatt 13 november og 3 desember -73 og en plan for avslutningsplan er laget.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1234
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder