Ingeniørgeologisk kartlegging av fundamenteringsforholdene ved 3 TV-omformere.

Fikk i oppdrag og undersøke fundamenteringsforholdene ved: A. Skavlen TV - sender, Nord Trøndelag. B. Bringa TV - omformer, Sogn og Fjordane. C. Vega TV - sender, Nordland. Befaringen ble foretatt på alle steder i tidsrommet 27 april - 29 juli 1972.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1117 A,B,C
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport