Hydrogeologiske undersøkelser i Saltdal kommune.

Omfatter resultatene fra undersøkelsesboringer i forbindelse med grunnvannsutnyttelse fra løsavsetninger i Øvre Saltdal.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-80101-II
Page number:
8
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland