Hydrogeologiske undersøkelser i Rennebu kommune.

Rapporten omhandler resultatene fra grunnvannsundersøkelser på elleve lokaliteter mellom Flå og Mærk bru. Undersøkelsesboringene viser muligheter for grunnvannsuttak de fleste stedene. Men forurensning fra dyrket mark gjør seg gjeldende flere steder. Tre av lokalitetene synes gode. Dette gjelder områdene Agnfætten, Tynnas delta og Reberg.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.207
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport