Hydrogeologiske undersøkelser.

NGU skulle finne vann til planlagt boligfelt for 40 boliger (senere 300 boliger). - Under befaringen ble det tatt ut 3 borsteder. - Det er foretatt kostnadsberegninger for boringer.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1111
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder