Hydrogeologiske og maringeologiske undersøkelser av Nordbreigrunnen i Meløy kommune, Nordland fylke

For en del år tilbake, trolig på slutten av 90-tallet, ble det sendt et TV-program som viste fiskere som hentet kaffevann fra en stor ferskvannskilde som strømmet opp fra sjøbunnen langt ute på det åpen havet. Hverken NRK eller TV2 har funnet arkiverte opptak fra det aktuelle programmet. Ved hjelp av lokale kjentmenn fikk vi klarlagt at lokaliteten ligger i havet 6-7 km nord for Støtt i Meløy kommune, i et område som benevnes Nordbreigrunnen. Ved hjelp av NGUs forskningsfartøy FF Seisma ble det gjennomført marin- og hydrogeologiske undersøkelser på Nordbreigrunnen i tidsrommet 14.-15. juni 2011.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.035
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Ferskvannskilde ved Nordbreigrunnen
Project nr:
342600
Fylke:
Nordland