Hydrogeologisk undersøkelse for mulig grunnvannsforsyning av Valsøyfjordområdet.

11 steder i kommunen ble vurdert for uttak av prøvebrønn som et forprosjekt før flere boringer i 1987. Både fjell- og løsmasseboringer ble vurdert. 2 steder for fjellbrønner ble tatt ut for boring i 1986.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.199
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport