Hydrogeologisk arkiv ved Norges geologiske undersøkelse.

Et nytt sentralarkiv byggs opp for å kunne samle data fra all hydrogeologisk virksomhet i Norge. Opplysninger fra brønnborefirmaer og konsulenter ventes å ville utgjøre en vesentlig del av datamaterialet. Arkivet vil gi grunnlagsmateriale for forvaltningsspørsmål, rådgivnings- tjenester, vitenskapelig arbeide og hydrogeologiske publikasjoner som kart og rapporter. Det bør også kunne benyttes av institusjoner utenfor Norges geo- logiske undersøkelse. Arkivet ventes å få stor praktisk betydning, men både oppbygging og drift krever økte personellressurser ved NGU's seksjon for hydrogeologi.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2057
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport