Husebø rutilforekomst, Meland kommune, Hordaland.

Titanrike bergarter assosiert med Bergensbuens anortosittkompleks har i de nordlige deler av Holsnøy gjennomgått en omvandling til eklogitt i kaledonske skjærsoner. Titan i den opprinnelige bergarten er bundet til mineralet ilmenitt (TiFeO3), mens det i eklogitt-utgaven er bundet til rutil (TiO2) som er vesentlig mere verdifullt. På nordlige Holsnøy er det påvist en stor forekomst med et utgående på over 100.000 m2, samt flere mindre forekomster. Rutilgehalten i Husebøforekomsten varierer fra 1 til 5 % med et gjennomsnitts- innhold på 2.13 % rutil. Rutilanrikede deler av forekomsten akn ha opptil i størrelsesorden 3% rutil. ut fra industriselskapers krav om 5 % rutil for at en slik forekomst skal bli økonomisk attraktiv, kan forekomsten ansees som ikke drivbar på rutil. Andre rutilforekomster i området synes å være for små til å ha økonomisk interesse. Visse meta-anortosittiske og eklogittiske bergarter fra andre deler av området har tildels gode egenskaper som pukk og/eller naturstein.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.159
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland