Hovedtrekk av geologien i Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya.

Rapporten er først og fremst en syntese av berggrunnsgeologien i Nord-Trøndelag og nabo-områdene i Sør-Trøndelag på Fosenhalvøya. Korte beskrivelser er gitt over de geologiske hovedinndelingene, med en noe mer omfattende behandling av dekkeseriene innenfor den kaledonske fjellkjede. Hovedtrekkene av strukturgeologien og generell tektonikk er presentert, og til slutt er en redegjørelse over de viktigste problemstillinger innen berggrunnsgeologien tatt med. Et av vedleggene er et tektonostratigrafisk kart over Trøndelag og vestre Jemtland.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.274
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport