Hovedtrekk av berggrunnen på 1:50 000 kartblad 2117 IV Trysil.

Berggrunnen innenfor kartblad Trysil er del av det sørnorske grunnfjell som preges av NV-SØ strykene bergartsbelter. 3 av disse opptrer også på svensk side av grensen. Disse beltene omfatter bergarter fra den midtprekambriske tidsperioden og er fra vest mot øst (eldst mot yngst): - Førvulkansk (gotisk) biotittgranitt (-gneis) vest for Trysilelva. - Et sammensatt subjotnisk vulkanittkompleks med hovedsakelig (kvarts-) feltspatporfyriske lavaer og vulkanske strømavsetninger (Trysilporfyl) av kvartslatittisk til alkalirhyolittisk sammensetning. Underordnet opptrer basiske vulkanitter (basal/andesitt). Granittoide dypbergarter dannet dels samtidig, dels etter vulkanittene fins i både vualknittbeltet og området i vest. - Jotniske sandsteiner (Trysilsandstein) med et basalkonglomerat dekker området øst for en linje Østby-Skardgnollen. SV i Ljørdalen omslutter disse en større basaltsone. --- Strukturene i området vitner om VSV-ØNØ rettet ekstensjons- og kompresjons- tektonikk med bare svak til moderat påvirkning av bergartene (dannelse av foliasjon, forkastninger, folder). Berggrunnen er bare i liten grad blottet og plasseringen av bergartsgrensene blir dermed generelt sett usikker.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.126
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark