Holmedal brønnfelt, Sunnfjord: Langtids prøvepumping og tracertester

Den krystalline og metamorfe berggrunnen i Norge er uten primær permeabilitet og porøsitet. All oppbevaring og transport av nyttbart grunnvann forekommer derfor på sprekker i fjellet. Med bakgrunn i studier av lineament-tilknyttede bruddsystemer har en hydrogeologisk modell blitt definert (Braathen & Gabrielsen 1998): I lineamentenes ytre sone og i områder med generell oppsprekning (større avstand fra lineamenter) vil potensialet for grunnvannsstrøm være størst langs brudd som er subparallelle med retning for største bergspenning. (Forkortet)

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.016
Page number:
39
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport