Holand kvartsittforekomst til asfaltproduksjon ved Gullesfjord, Kvæfjord, Troms.

For A/S Veidekke har NGU befart og kartlagt en kvartsittforekomst vest for Gullesfjorden i Kvæfjord kommune i Troms. Forekomsten ble kartlagt og prøve- tatt med henblikk på anvendelse som tilslag i asfaltproduksjon. Det ble kjørt sprøhets- og flisighetsanalyser ved NGU's laboratorie for mekanisk kvalitets- vurdering. Materialet har tildels dårlige mekaniske egenskaper, men et om- råde ved Gullesfjorden har kvartsitt med en kvalitet som ved foredling mul- igens kan forbedres noe.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1712/8D
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms