Hellebruddsundersøkelser ved Soppekilen, Kragerø kommune

Et område innenfor eiendommen til Arthur Jacobsen ved Soppekilen er befart/ undersøkt med tanke på drift av et gammelt hellebrudd og pegmatitt. Pegmatitten synes uten økonomisk interesse. Hellebruddet ble målt opp og beregnet mulig uttak vil maksimalt være 28.000 m² bruddheller. Regulær drift vil trolig ikke være lønnsom.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.085
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark