Helikoptermålinger over kartblad 1311-IV Sokndal

Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomførte geofysiske helikoptermålinger over kartblad 1311-IV i perioden 03.06.95 - 10.06.95. Totalt ble det målt 2400 profilkilometer med profilavstand 100 meter. Det ble utført magnetiske, elektromagnetiske (EMEX 2 og VLF) og radiometriske målinger. Målingene er et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Titania A/S. Hensikten med målingene var å vurdere mulighetene for nye ilmenitt funn i nærområdet til Tellnes malmen. Rapporten beskriver innsamling, prosessering og presentasjon av data. Vedlagt rapporten foreligger farvekart i målestokk 1:25 000 og profilkurvekart (EM) i målestokk 1:10 000.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.120
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland