Halvårsrapport for Grusregisteret. Juli 1985.

Halvårsrapporten gir en oversikt over virksomheten med bearbeiding og produksjon av kart i 1985. En oversikt over fylker og kommuner som blir registrert i 1985 er tatt med. Alle fylkes- og kommunerapporter om Grusregisteret fra NGU og fylkeskartkontoret er også vedlagt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.158
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport