Gullforekomster på Bømlo.

I 1978-1980 ble det av Knut Gunnar Amaliksen i samarbeid med NGU foretatt kartlegging og prøvetaking av kvartsganger i Lyklingområdet for å oppnå en bedre forståelse for kvartsgangenes og gullets opptreden. Dette arbeidet ble utført parallelt med Amaliksens hovedfagsarbeide i det samme området. Rapporten gir en oversikt over gullgruvedriftens historie, Lyklingområdets geologi og av resultatene fra knakkprøvetaking. Resultatene fra diamantboringer (Pack-sack 1980) vil bli framlagt i en senere rapport. Kvartsgangene opptrer relativt spredt og med små mektigheter, og da det ikke er påvist gull i de omkringliggende bergarter, kan området ansees som lite økonomisk lovende.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1750/35A
Page number:
48
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland