Guide til Forskarexkursion for Kvartargeologiska Institutionen Stockholm Universitet Trøndelag 30.8 - 1.9.1992

Rapporten er en guide til Trøndelagsdelen av en forskerekskursjon arrangert av Kvartargeologiska Institutionen ved Stockholms Universitet. Ekskursjonen går gjennom Verdal, Skaudalen, Rissa, Trondheim, Gauldalen og Røros. Rapporten inneholder en kort sammenfatning av kvartærgeologien og beskrivelse av 24 ekskursjonslokaliteter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.244
Page number:
39
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport