Grusregistret i Sirdal kommune

Grusregistret i Sirdal kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-register. Hensikten er å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Forekomstene er volumberegnet, og kvaliteten til vei- og betongformål vurdert ved visuelle metoder. Data fra regiseret er presentert i form av kart og tabeller. I Sirdal kommune er det registrert 27 forekomster hvorav 3 er steintipper fra kraftsverkutbyggingen. 13 forekomster er volumberegnet og gir tilsammen 6 mill. m3. Mye av dette ligger i området ved Tonstad sentrum og er båndlagt av bebyggelse. Det er derfor viktig at kommunen reserverer områder for masseuttak for å sikre tilgangen til disse ressursene i framtiden.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.110
Page number:
51
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder