Grusregisteret - innhold og metodeopplegg

I perioden 1983-1985 er Grusregisteret forandret og noe forenklet ved NGU. Denne rapporten inneholder det metodiske oppegget for registrering av sand/grus og andre masser egnet til byggeråstoffsom NGU vil følge for etablering av grusregister i resten av landet. Rapporten erstatter rapport T-521 utgitt av Miljøverndepartementet i 1981.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.139
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport