Grusregisteret i Øvre Eiker.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. De 30 registrerte sand- og grusforekomstene i Øvre Eiker utgjør vel 34 mill. m3, av hovedsaklig god kvalitet. I tillegg kommer 3 pukkverk, 2 av disse bryter på en kvartsdiorittisk gneis.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.042
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud