Grusregisteret i Vesterålen

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten vil bli en del av en større rapport (Grusregisteret i Nordland fylke) som omhandler sand- og grussituasjonen i hele fylket, og som antas vil foreligge våren 1988.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.084
Page number:
66
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland