Grusregisteret i Vest-Agder.

Grusregisteret i Vest-Agder er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusforekomstene. Materialets egenskaper til veg- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Et samlet overslag over fylkets sand- og grusressurser gir tilsammen 88 mill. m3 fordelt på 182 forekomster. Dette er lite i forhold til andre fylker hvor Grusregisteret er etablert. Ingen av kommunene er rikelig forsynt med kvalitetsmasser til byggetekniske formål, men har tilstrekkelig for å dekke eget behov for masser til formål med moderate krav til kvalitet. Kvalitetsmasser til vegformål importeres i stor grad fra Rogaland. Det er registrert 10 pukkverk i fylket og av disse er 7 i drift. Lokalisering av bergarter egnet til pukkproduksjon vil ha stor betydning for byggeråstoffsituasjonen i fylket.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.111
Page number:
149
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder