Grusregisteret i Vågan og Vestvågøy kommuner i Lofoten

Grusregisteret i Vågan og Vestvågøy er etablert. Hensikten med registeret er å gi en oversikt over tilgjengelige sand- og grusressurser i området. Materialets egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. I Vågan kommune er 7 forekomster med sortert sand og grus registrert med et volum på 615 000 kbm. Det er registrert 1 pukkverk i drift ved Svolvær. I Vestvågøy kommune er det registrert 43 forekomster; hvorav 8 av disse er volumberegnet med et samlet volum på 3.571 mill.kbm. Ved Eggum og Sennesvik ligger de største løsmasseforekomstene. Pukkforekomsten ved Evjen er en gabbro av god kvalitet til vegformål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.083
Page number:
43
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland