Grusregisteret i Tune kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialet egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 14 forekomster i kommunen, og av dem er 12 sand- og grusforekomster. Et volumoverslag lyder på ca. 13 mill. m3 sand og grus, og det meste er lokalisert til områdene rundt Raet. Kvaliteten på massene varierer, flere steder er grovere masser mangelvare.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.122
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold