Grusregisteret i Åseral kommune

Grusregisteret i Åseral kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å kunne gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Materialets egenskaper til vei- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er kartlagt 28 forekomster i kommunen med et samlet volum på 7.3 mill. m3. For de vanligste bruksområder er Åseral godt forsynt med masser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.104
Page number:
51
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder