Grusregisteret I Ringsaker kommune, Hedmark.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en ovesikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk M 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 56 forkomster i kommunen, derav 40 sand- og grusforekomster og 16 moreneforekomster. Et grovt volumoverslag gir ca. 100 mill. kbm. sand- og grusreserver. De viktigste forekomstene ligger ved Flakstadelva, i Brumundalen, i området Moelv - Ringsaker - Brumunddal, området øst for Sør-Mesna/Næra, i området Brøttum - Mesnali, i området Sjusjøvegen - Sjusjøen og i Åstadalen. Materialet har en jevn god kvalitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.054
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark