Grusregisteret i Oslo, Asker, Bærum, Oppegård og Lørenskog kommuner.

Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukkregisteret etablert i Oslo, Asker, Bærum, Oppegård og Lørenskog kommuner. Registeret gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Det er ikke registrert sand- og grusforekomster av betydning for forsyningssituasjonen. Flere store pukkverk driver innenfor regionen. Disse bryter på fjell- forekomster av til dels meget god kvalitet. Den framtidige drift av disse er avhengig av hvordan miljøtiltakene løses.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.133
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oslo Akershus