Grusregisteret i Ofoten med Tysfjord, Hamarøy og Steigen.

Grusregisteret i Ofotenområdet er etablert. Hensikten med registeret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkressursene i området. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Narvik (89 mill. m3) og Tysfjord (58 mill. m3) har desidert mest sand og grus. Hamarøy og Steigen er relativt bra forsynt, mens resten av kommunene stort sett er fattige på sand og grus. Løsmassene i området domineres av svake bergarter. Best kvalitet har massene i enkelte områder av Narvik og Tysfjord.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.085
Page number:
78
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland