Grusregisteret i Nord-Trøndelag. Status 1984.

Rapporten viser en sammenstilling av data fra N-Trøndelag som finnes i Grusregisteret ved utgangen av 1984. Lokalisering, volum og arealbruksfordeling er angitt i tabellform for alle registrerte forekomster i hver kommune. I tillegg er det gitt en kort kommentar til byggeråstoffsituasjonen i den enkelte kommune. De totale sand- og grusreserver i Nord-Trøndelag er foreløpig beregnet til ca. 800 mill. m3. Grusregisteret planlegges fullført i 1987 (feltregistreringene) og vil derved være operativt for alle kommuner i 1988.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
84.147
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport