Grusregisteret i Nord-Odal kommune.

Feltarbeidet i forbindelse med etableringen av Grusregisteret i Hedmark fylke ble startet i 1982. Registreringene i Nord-Odal kommune ble gjort sommeren 1983. Rapporten beskriver kort resultatene av registreringsarbeidet i kommunen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
84.093
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark