Grusregisteret i Modalen kommune.

Denne rapporten bygger på data fra to tidligere rapporter om sand- og grusundersøkelser i kommunen (NGU-rapport 1806/18 og Stv.-rapp. nr. 19 oppdr. R-119 A) , begge utgitt i 1983. Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:20 000 eller på 1:50 000 der ØK ikke finnes. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. I Modalen er det registrert ialt 12 sand- og grusforekomster, av disse er 9 volumberegnet, og de angir et samlet volum på ca. 13 mill. kbm.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.020
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland