Grusregisteret i Lindesnes kommune

Grusregisteret i Lindesnes kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle inter- esser knyttet til sand- og grusressursene. Materialets egenskaper til vei- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Et overslag over kommunens sand- og grusressurser gir samlet ca. 2 mill. m3 fordelt på 7 forkomster. Disse forekomstene vil bare dekke det lokale behov. Kvaliteten på massene tilsier at annet materiale brukes dersom kvalitets- kravene er høye.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.106
Page number:
48
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder